Úvodní slovo

Vítej, příteli! Pokud jsi narazil na toto fórum, jistě se ptáš, s čím máš vlastně tu čest a co zde dělat. Následující řádky mají za úkol odpovědět ti na tyto otázky.

Co je to vlastně Imaginárium?
Imaginárium je RPG hra odehrávající se v docela vymyšleném světě jménem Iškatrah. Jedná se vlastně o jakýsi protipól či souseda světa, ve kterém žijeme, a oba světy jsou spolu propojeny. Proto lze v Iškatrahu narazit například na lidi, ale vzácně i různé předměty z našeho světa. Samotný Iškatrah vyjma imaginárních ras a skutečností odpovídá přibližně středověku v 15. století.
Protože zabydlet hned celý svět, nebo třeba i kontinent, je prakticky nemožné, hra se odehrává jen v jedné zemi, Ietherii, konkrétně ve „vlajkovém“ městě Kersku a jeho okolí. Ietheria leží na pomezí mírného a subpolárního pásu a tak ji tvoří většinou lesy, travnaté pláně a hory.
Více k reáliím se můžete dočíst na webu, kde lze najít i mapu Ietherie.

Asi by nebylo od věci vědět, že svět Iškatrahu není nijak milý a příjemný k bytostem, které v něm žijí, není to žádná pohádková fantasy; život v tomto světě je tvrdá dřina a neustály boj o přežití. Žánrově by se hra měla blížit spíš temné fantasy, je dobré s tím počítat už při tvoření postavy, ale i u samotné registrace. Pokud máte radši humornou fantastiku, možná byste se měli poohlédnout jinde :)

Je tato hra placená?
Nikoli, Imaginárium je docela zadarmo.

Jak se dostat k hraní?
Jak již bylo zmíněno výše, Imaginárium je RPG hra. Vaším prvním úkolem, pokud se chcete do hry zapojit, je zaregistrovat se a vytvořit si postavu – jak na to, to se dozvíte ve fóru Registrace. Máte na výběr několik ras, mezi kterými si jistě zvolíte tu pravou. Následuje proces schvalování, na jehož konci bude karta vaší postavy přesunuta do Kartotéky postav. Od té chvíle můžete hrát.
Ve hře můžete mít samozřejmě jen jednu postavu. Pokud bude zjištěno víc postav ze stejné IP adresy, budou bez varování všechny smazány.

Hraje se formou herních příspěvků – postů. Je jen na vás, zda si zvolíte psaní v první či třetí osobě. Ve hře můžete narazit na tři typy psaní:
1) Obyčejné psaní (Vědoucí šel a zakopl o kámen.) – psáno obyčejným písmem beze změn.
2) Přímá řeč (Vědoucí vykřikl: „Au, to bolí!“) – zvýrazněna tučně a oddělena uvozovkami.
3) Vnitřní monolog (To je ale den, pomyslel si Vědoucí.) – zvýrazněn kurzívou; je to vlastně to, co si vaše postava myslí.
Je také dobré, čistě v rámci orientace pro ostatní hráče, v případě, že přesouváte svou postavu do jiného topicu, se o tom zmínit na konci svého příspěvku. Bohatě postačí poznámka např. >>> Krčma, pokud se právě přesouváte do topicu Krčma.

Co je cílem hry?
Tak to je prosté – zahrát si :-) Samozřejmě záleží na samotné vaší postavě, její rase a charakteru, ale i na vašem vlastním zájmu. Ve hře jsou tři hlavní skupiny či směry, kterými se lze ubírat; jsou to Letci, Šamani a Kouzlotkalci.

Letci jsou vlastně vzdušnou armádou Ietherie ve službách císaře, odvážní bojovníci, zvědi a v dobách míru také kurýři a strážci pořádku.
Šamani jsou osoby úzce spjaté s přírodou, ovládající přírodní magii a doprovázeni zvířecím ket-tha, čili životním druhem a přítelem.
Kouzlotkalci jsou obdobou našich kouzelníků či mágů, vládnou nesmírnou mocí a ovládají sily, o jakých se mnohým smrtelníkům může jen zdát.

Samozřejmě se nemusíte striktně držet těchto tří skupin; je jen na vás, jakým směrem se uberete, pokud to bude směr jen trochu reálný s ohledem na vaši postavu. Můžete se stát slavným učencem, bylinkářem, obchodníkem, můžete se vydat na cesty a zkoumat dosud neprobádaná území či objevit docela nový živočišný či rostlinný druh a pojmenovat ho po sobě. Ve směru příběhu své postavy máte poměrně volnou ruku – a nelze zapomenout na různé konflikty či naopak přátelství s dalšími postavami. Volná hra je navíc místy kořeněna zásahy Vědoucího; a pokud vás i tak přestane bavit, můžete se zúčastnit miniquestu či questu, časově omezené hry řízené PJem (Pánem jeskyně), v níž mají postavy předem daný úkol, který musí splnit. Takový miniquest můžete i sami vytvořit a řídit ho pro ostatní hráče.

Jak se stanu letcem/ kouzlotkalcem/ šamanem?
Cesta k těmto třem „cílům“ není zcela přesně vytyčená a je do velké míry dána samotnou vaší hrou. Samozřejmě nejde přijít do hry a hned druhý den se stát elitním letcem; pro to musíte v první řadě něco udělat. Pro to, abyste se stali konkrétně letce, musíte nejdřív získat místo na Základně letců. Tam se můžete dostat buď v roli služebnictva nebo ideálně jako kadet, a to tak, že se o dané místo ucházíte nebo se necháte naverbovat leteckými důstojníky. Další možností je získat vejce křídlatce, které se pro vás vylíhne – pak se stanete letcem tak jako tak. Pro cestu šamanismu musíte nejprve získat elfského učitele, a k tomu se nejprve musíte spřátelit s lesními elfy, nejlépe se začlenit do jejich společnosti a ucházet se o místo šamanova učedníka. Cesta kouzlotkalectví je prostá; opět je nutné ucházet se o studium na univerzitě, kam budete přijati, pokud projevíte aspoň minimální magické nadání či potenciál. Druhým způsobem pak je, že budete vyhledáni samotnými zaměstnanci univerzity a studium vám bude nabídnuto.

Každá z těchto hlavních tří cest má prostor v podobě vlastního menšího fóra; jedná se o Základnu letců, Univerzitu a vesnici Skattarah Théa.

Kdo je to Vědoucí?
Vědoucí je nehrající postava, která může hýbat životy hráčů, popisovat výjimečné události ve hře a podobně. Vědoucí má vždycky pravdu a je zbytečné s ním diskutovat či popírat jeho slova; což ale neznamená, že by vám chtěl jakkoli ublížit. Na Vědoucího se také můžete přes PM (personal messages) obracet se svými dotazy, rád vám na ně odpoví. POZOR! V krušných začátcích této hry se snadno může stát, že na vás žádní hráči nebudou reagovat, protože je jich tu málo (pokud ovšem úmyslně nepíšete do topiců, kde právě nejsou žádné postavy nebo kam nikdo příliš nepíše); máte proto možnost oslovit Vědoucího a požádat ho o interakci ve hře.

Co jsou to miniquesty a questy?
Jak již bylo řečeno výše, miniquesty a questy jsou jakési minihry, kde mají hráči předem daný úkol (ne vždy dopředu řečený), který musí splnit. Hra v miniquestu či questu se od volné hry liší v tom směru, že je řízená Pánem jeskyně, zkráceně PJem – osobou, která sama v miniquestu nehraje, ale zastává v něm funkci Vědoucího. Co řekne PJ, to je pravda a o tom se nediskutuje; na druhou stranu ani PJ nemá právo zabíjet cizí postavy, pokud tyto neudělají nějakou úplnou hloupost (třeba se beze zbraně vrhnou hladovému drakovi do tlamy). V miniquestech i questech je dobré spolupracovat a čekat na odpověď ostatních hráčů, sólování mezi jedním hráčem a PJem je špatné a sám PJ by se mu měl snažit zabránit. Questy se od miniquestů liší délkou, složitostí i významností; ve všem jsou výš než „obyčejné“ miniquesty a nezřídka mohou ovlivnit i život postav, které se jich neúčastní.
Hráči, kteří by snad měli zájem miniquest vytvořit, potažmo i PJovat (tvůrce bývá zpravidla zároveň i PJem, ale mohou se najít výjimky), najdou formulář v příslušném fóru; vyplněný formulář se nejprve musí poslat Vědoucímu ke schválení.

Pokud máte nějakou otázku, na kterou jste zde nenalezli odpověď, nezdráhejte se napsat PM Vědoucímu; pokud je vám vše jasné a chcete se k nám přidat, neváhejte; jistě se brzy setkáme ve hře.
Hezkou zábavu!