Jazyky herních ras

Tento článek má za úkol seznámit vás se základními a nejběžnějšími jazyky a řečmi, které můžete v Ietherii zaslechnout. Zatím se nebudeme zabývat jazyky neherních ras, ty přijdou až později, buď v samostatném článku nebo jako doplněk tohoto článku. Pro začátek ale bohatě postačí jazyky ras herních.

Začít se má od začátku a jelikož jsou nejrozšířenější rasou Ietherie lidé, je logické začít právě od jejich řeči. Ta se pozoruhodně podobá češtině, což je naše obrovské štěstí, protože jinak bychom nemohli hrát tuhle kouzelnou hru :D Ale teď vážně; vzhledem k velikosti Ietherie je pochopitelné, že v různých částech země se i jazyk lidí poněkud liší. Asi nejzřetelnější výjimkou jsou horalé žijící v pohoří Niv, jejichž unikátní řeč docela postrádá samohlásky u a e. V jejich řeči je u nahrazováno samohláskou o, zatímco e je zaměněno za a. Žádná jiná skupina lidí v Ietherii nevykazuje tak velkou jazykovou odlišnost. Za zmínku stojí chrčivý, tvrdý přízvuk lidí žijících na západě v okolí etaských hor. Lidé na severu mluví oproti tomu spíš šeptlavě a mají sklon ke krácení dlouhých samohlásek, na rozdíl od lidí na jihu, kteří samohlásky zase občas až nepřirozeně prodlužují.

Druhým nejrozšířenějším přirozeným jazykem je elfština. Ta se v drobných ohledech liší prakticky venici od vesnice, v rámci Ietherie se ale dělí na dvě hlavní části – Firilai je jazyk lesních elfů a Fjörgalei zase jazyk elfů polárních. Tyto dvě řeči jsou si navzájem podobné přibližně jako čeština se slovenštinou; lesní a polární elf si vzájemně rozumí, ale v přízvuku, tvarech většiny slov a některých slovech vůbec se jejich jazyky liší. Zatímco řeč lesních elfů je plynulá a jaksi elegantní, se zvýšnou koncentrací l, i a f, polární elfové užívají mnohem víc přehlásek a jejich jazyk vůbec je o něco drsnější (v porovnání s Firilai, nikoli ovšem s jazykem lidí nebo dokonce medvědědů).

Bylo by samozřejmě chybou zapomínat na medvědědy; jejich řeč se vyznačuje především množstvím tvrdých souhlásek jako h, g, r a t. Je to celkově poměrně hrubý a drsný jazyk, pro lidi a elfy obzvlášť jen těžko vyslovitelný. Slova nebývají dlouhá, drtivá většina z nich obsahuje nanejvýš dvě slabiky. Bylo by ovšem chybou domnívat se, že kvůli tomu a kvůli své „zvířeckosti“ mají medvědědi menší zálibu v mluvení než lidé či elfové. Většina z nich je mlčenlivá, ale překvapivě se najdou i medvědědí básníci a řečníci, jejichž bručivé proslovy bývají obzvláště působivé.

Posledním jazykem, který rozhodně stojí víc než za zmínku, je Örlesai, Obecná řeč. Jedná se o umělý jazyk vytvořený z původní základní elfštiny v dobách, kdy ještě nebyla rozdělena podle jednotlivých druhů elfů; ze současných jazyků se nejvíc podobá asi řeči lesních elfů Firilai. Obecná řeč byla pravděpodobně vytvořena, aby byly překonány jazykové bariéry mezi elfy a medvědědy když mezi nimi nastal mír, a posléze i mezi těmito rasami a lidmi. Přestože se jedná o nesmírně rozšířený jazyk, zdaleka ne každý jím umí mluvit; především chudí lidé a elfské ženy, u nichž se nepředpokládá, že by někdy takovou dovednost potřebovaly. Pravdou ovšem zůstává, že vzhledem k rozšíření Örlesai a jejímu častému užívání dřív nebo později pár základních slovíček pochytí téměř každý.

Comments are closed.