Fauna Iškatrahu

Poltergeist neviditelný

Třída: spiritum

Vzhled: Žádný; poltergeist je do značné míry nehmotná a kompletně neviditelná bytost, která se nikdy neukazuje v žádné podobě. Nebere na sebe ani podobu jiných tvorů jako některá jiná spirita; je jednoduše neviditelný a proto nemá smysl diskutovat o jeho vzhledu.

Potrava: Pravděpdobně žádná.

Výskyt: Sídla inteligentních bytostí; většinou obývá jeden konkrétní dům nebo dokonc místnost, ve které tropí svoje naschvály a neplechy, někdy se ale upoutá na jednu konkrétní osobu a svoje škodolibosti soustředí právě na ni.

Chování: Podobně jako například tamaniu, i poltergeist váže svou přítomnost na lidi, ovšem neomezuje se jen na ně – stejnou měrou se vyskytuje u elfů, medvědědů, daimonů i většiny jiných inteligentních bytostí. Je skutečnou pohromou domácnosti, neboť má v oblibě nejrůznější zlomyslnosti a lotroviny. Někteří poltergeisti si libují ve schovávání potřebných a důležitých věcí, jiní rozbíjí předměty, hází jimi po místnosti a podobně. Obzvlášť otravní jsou poltergeisti, kteří si jako svou oběť vyhlédnou jednoho konkrétního člověka a toho následují, ať se hne kamkoliv – a to i když natrvalo opustí svůj domov. Neprojevují se slovy, jen hlasitým pobaveným smíchem kdykoli provedou nějakou neplechu, popřípadě kňučením, kvílením a jinými zvuky. Jako mnoho jiných spirit se bojí soli, ale tou se nedají zahnat nadobro; někteří načas omezí své řádění, jsou-li o to slušně požádáni, na jiné platí miska slazeného mléka nebo jiný drobný úplatek, téměř žádný poltergeist se ale dobrovolně nevzdá svého působiště.

Využití: Poltergeisti jsou nesnášení, obtížní tvorové, kterých se všichni snaží leda tak zbavit; občas ale utváří s osobami, na které jsou vázáni, křehké svazky – v takových případech se nechávají občas přesvědčit k provádění zlomyslností jiným lidem, nejčastěji nepřátelům „svých“ lidí.

Rakšasa srstnatý

Třída: savec

Vzhled: Třetím a nejstrašnějším z proměněných tvorů je rakšasa. Na rozdíl od wendig a vlkodlaků, u rakšasy se nakažení virem projevuje i u lidské či elfské podoby nakaženého, a to hustším ochlupením na těle, nezvykle rychlým růstem vlasů a nehtů, srostlým obočím a většinou i trvalým neklidem, který dotyčného postihne. V proměněné podobě se rakšasa podobá podivnému kříženci velké opice a medvěda, ovšem se dvěma páry paží, o něž se při chůži opírá po způsobu goril. Hlavu má protáhlejší než opice, ale kratší než medvěd, s mohutnými tesáky a světle modrýma očima. Jeho tělo pokrývá hnědá srst, která podél páteře přechází v hustou hřívu.

Potrava: Rakšasové se živí výhradně lidským a elfským masem, s jednoduchým pravidlem – čím mladší, tím lepší. V pozdějších fázích proměny se tento stravovací návyk přenáší i na neproměněného jedince.

Výskyt: Spíše východ a jihovýchod Ietherie a Finllicie; dává přednost hlubokým lesům a místům s řídkým osídlením, kde může pohodlně útočit na osamělé cestovatele nebo obyvatele vzdálenějších sídel a samot.

Chování:  Dosud není jasné, jak se vlastně virus rakšasy přenáší; kousnutím dozajista ne, protože ještě nikdo nebyl kousnut, aniž by byl zabit. Nejpravděpodobnější možností se tak zdá nezvykle silná kletba v kombinaci s otráveným jídlem či pitím, do kterého je přidána lidská či elfská krev. Ostatně krev je to, po čem proměněný rakšasa touží nejvíc. K úspěšnému lovu mu napomáhá nejen neobyčejná síla, rychlost a smrtící tesáky, ale především zlověstná inteligence, které mu i v proměněné podobě zůstává velké množství. Někteří rakšasové jsou dokonce schopni i řeči, všichni ale mají nevídaný talent oklamat a pokud možno zabít své případné pronásledovatele. Proměna u nakaženého člověka probíhá podobně jako u wendiga, s tím rozdílem, že se v rakšasu může změnit prakticky kdykoli – i uprostřed dne. Frekvence proměn s přibývajícím časem rychle roste a virem napadený jedinec se psychicky a fyzicky mění i ve své neproměněné podobě. Po čase, konkrétně několika měsících až jednom roce, se nakažený mění v rakšasu docela. Rakšasové jsou prchlivá a agresivní stvoření a přestože jsou skutečně vzácní, když se objeví, dokáží napáchat obrovské škody.
Využití: Krev rakšasy je velmi cenným, i když prakticky nesehnatelným obchodním artiklem, ceněným zejéna v řadách kouzlotkalců; stejně tak i jejich zuby, drápy a některé orgány, ty ovšem až po kompletní proměně.