Flóra Iškatrahu

Jarrata

Vzhled: Jarrata je keříkovitá rostlina příbuzná vinné révě, kterou donesli do Iškatrahu lidé z našeho světa. Má široké, pěticípé listy a nažloutlé drobné kvítky rostoucí v hroznech. Po opylení vznikají z květů hrozny malých, temně modročerných bobulí, které mají samy o sobě hořkokyselou, nepříliš dobrou chuť. Podobně co vinná réva se jarrata s oblibou plazí po zdech či plotech, pokud je tak ponechána; jinak vytváří nízké, ale široké trsy na zemi.

Výskyt: Tato rostlina divoce neroste, zato se v hojné míře pěstuje na jakýchsi „vinicích“ v oblastech mírného pásu.

Využití: Zatímco „klasická“ vinná réva se po přinesení do iškatrahu uchytila především v jižnějších částech Zagrenoru, kde zplaněla a zdivočela, lidé v severnějších oblastech, především v Ietherii, začali pro svou potřebu pěstovat její chladnomilnou odrůdu – jarratu. Jarrata nevyžaduje pro svůj růst příliš velké teplo a při správné a důkladné péči se dá pěstovat až na pokraji subpolárního pásu. Z jejích drobných hroznů se kvašením vyrábí nakyslá opojná šťáva barvou i chutí podobná červenému vínu, avšak s výraznou a typickou chutí.