Hratelné rasy

Polární elfové

Vzhled
Polární elfové se ze všech tří typů elfů nejvíce podobají lidem. Jejich uši jsou jen lehce zašpičatělé a výškou se lidem rovnají. Odlišuje je, stejně jako všechny elfy, barva jejich vlasů – ty jsou světle až stříbřitě modré, mnohdy až do běla, málokdy ale tmavší. Oči polárních elfů jsou ledově modré, někdy s lehkým nádechem do fialova. Jejich kůže je světlá, někdy až přízračně bledá a jakoby poprášená stříbrným prachem. To jim dodává jakousi podivnou krásu.

Oblečení
Vzhledem ke svému severněji položenému působišti jsou polární elfové zvyklí oblékat se do mnoha vrstev šatstva zahrnujícího všemožné haleny a tuniky kryté huňatými plášti a kalhoty doplněné vysokými koženými botami. Spíš než látky užívají pro odívání kůže a kožešiny.

Chování
Ze všech typů elfů jsou polární elfové ti nejmírumilovnější a nejpřátelštější k ostatním rasám. Je jim jedno, jestli se baví s jiným elfem nebo člověkem; ke všem jsou stejně tolerantní. Mají téměř bez výjimky klidnou a nekonfliktní povahu, málokdy se hádají. Nejsou lakomí; rádi se podělí i o to málo co mají a pomohou v nouzi každému, kdo nevykazuje známky přímého nepřátelství. Nade vše mají rádi svůj klid.

Společenské uspořádání
Podobně jako jejich lesní bratranci žijí polární elfové v kmenech, avšak s daleko volnější hierarchií. Nic jako šaman v jejich společnosti neexistuje, každý kmen vede jen a pouze jeden náčelník a jediné, co se šamanovi vzdáleně podobá, je kmenový léčitel nebo léčitelka; to ovšem neznamená, že by se polární elf nemohl stát šamanem, kdyby chtěl – pouze by ho to stálo víc námahy a nějaké to cestování k lesním elfům. Role v kmeni jsou rozdělené jednoduše; vesměs to funguje tak, že ženy zůstávají a starají se o vesnici a muži chodí na lov a rybolov a kmen živí. Vzhledem k nelehkým životním podmínkám však nikdo nemá striktně vyhraněnou funkci, každý je nahraditelný – a s tímto vědomím děti polárních elfů vyrůstají už odmalička.

Výskyt
Polární elfové se vyskytují na severu Ietherie, převážně v jehličnatých lesích tajgy. Existují čtyři kmeny; Gharki, žijící nejdále na východ a téměř až v horách, Lökki, nejjižněji položený kmen obchodující s lidmi, Neskra, kmen rybářů žijící daleko na severu až na samém pobřeží a Nethua, kmen žijící osaměle v hlubokých lesích. Vesnice polárních elfů se jmenuje Skëttar – tedy Skëttar Gharki, Skëttar Lökki, Skëttar Neskra a Skëttar Nethua – a tvoří ji nevelké přístřešky zbudované ze dřeva a kůží, v jejichž středu se nachází nejhonosnější příbytek náčelníkův. Všechny příbytky kromě náčelníkova jsou obývány více elfy, někdy i celými rodinami.

Vztah k magii
Ze všech typů elfů mají ti polární nejslabší magické schopnosti, což z nich ovšem nedělá úplné odpadlíky; z iškatrahských ras rozhodně nezabírají poslední místo a i když magie v jejich běžném životě hraje jen velmi malou roli, s trochou píle a tréninku by se mnozí dokázali stát obávanými kouzelníky či šamany.

Lesní elfové

Vzhled
Lesní elfové jsou, co se vzhledu týče, střední cestou mezi elfy polárními a pralesními. Průměrnou výškou přesahují lidi, ale nijak závratně; měří většinou kolem 185 cm, jen opravdu málokdy jejich vzrůst přesáhne 190 cm. Jejich vlasy mají sytě až tmavě modrou, občas ale i světle fialovou barvu; oči pak nabývají stejné škály odstínů. Pleť lesních elfů je snědší než kůže jejich polárních příbuzných, ale oproti lidem je stále ještě poněkud bledá. Jejich uši jsou výrazně špičatější oproti lidským.

Oblečení
Stejně jako polární elfové se i lesní elfové oblékají především do kůží zvířat, která sami uloví. V jejich kmenech ale mají své místo i látky, i když většinou prostší; ty elfové získávají obchodem s lidmi. Elfské ženy se rády zdobí, téměř bez výjimky přírodními materiály.

Chování
Lesní elfové jsou výrazně odtažitější než elfové polární; málokdy se vzdálí od své vesnice a ještě méně častěji se dávají do řeči s cizinci – a může se jednat i o jiného lesního elfa, jen z jiného kmene. Lidi respektují, ale vyhýbají se jim; obchod s nimi je proto možný, ale takový obchodník, kterého si k sobě elfové připustí, by si toho privilegia měl nesmírně vážit. Přátelství s lesním elfem je možné, ale jeho vybudování stojí mnoho času a námahy; ne však pro medvědědy, ty lesní elfové nesnáší kvůli dávným sporům, proto se s nimi spřátelí jen opravdu zřídkakdy.
K přírodě váže lesní elfy velmi silný vztah, vyjadřovaný většinou šamanem; každý lesní elf si ale přírody váží a nezabije zvíře či nepokácí strom bezdůvodně, aniž by to bylo nezbytně nutné. Elfové nechovají žádná zvířata vyjma slynhenů, ještěrů s dlouhým ohebným krkem, čelistmi podobnými zobáku a mohutnýma silnýma zadníma nohama, kteří se živí kapradinami a mladým listím; na těch lesní elfové jezdí s pomocí lehkých sedel.

Společenské uspořádání
Lesní elfové žijí v kmenech s poměrně přísnou hierarchií. Každý kmen vede jeden náčelník, s družkou nebo bez ní; stejně respektovanou a váženou osobou je ovšem kmenový šaman, léčitel a zároveň osoba, skrze niž elfové prokazují svou úctu přírodě. Každý v kmeni má své pevně dané místo; muži vesměs chrání vesnici a chodí na lov, ženy se starají o řádný chod vesnice. Starší elfové mají přirozenou úctu mladších.

Výskyt
Lesní elfové se vyskytují převážně ve smíšených lesích jižně od řeky Jat-uhai. Jejich působiště se rozkládá do tří vesnic (Skattarah): Skattarah Théa, Skattarah Nakra a Skattarah Elkëri, přičemž kmeny Théa a Nakra žijí poměrně nedaleko od sebe v severnější části lesů a nejvíce obchodují s lidmi, kmen Elkëri se pak nachází až u jižních hranic Ietherie a je to kmen uzavřených snědých elfů s odtažitým až nepřátelským chováním, snědou pletí a horkokrevným temperamentem.

Vztah k magii
Co se magie týče, mají lesní elfové (alespoň mezi elfy) průměrné nadání. Jejich talent je nemalý, ale jen málokdy je využit; elfové v sobě zárodek magie sice mají, ale doopravdy ho využívá jen kmenový šaman.