Poltergeist neviditelný

Třída: spiritum

Vzhled: Žádný; poltergeist je do značné míry nehmotná a kompletně neviditelná bytost, která se nikdy neukazuje v žádné podobě. Nebere na sebe ani podobu jiných tvorů jako některá jiná spirita; je jednoduše neviditelný a proto nemá smysl diskutovat o jeho vzhledu.

Potrava: Pravděpdobně žádná.

Výskyt: Sídla inteligentních bytostí; většinou obývá jeden konkrétní dům nebo dokonc místnost, ve které tropí svoje naschvály a neplechy, někdy se ale upoutá na jednu konkrétní osobu a svoje škodolibosti soustředí právě na ni.

Chování: Podobně jako například tamaniu, i poltergeist váže svou přítomnost na lidi, ovšem neomezuje se jen na ně – stejnou měrou se vyskytuje u elfů, medvědědů, daimonů i většiny jiných inteligentních bytostí. Je skutečnou pohromou domácnosti, neboť má v oblibě nejrůznější zlomyslnosti a lotroviny. Někteří poltergeisti si libují ve schovávání potřebných a důležitých věcí, jiní rozbíjí předměty, hází jimi po místnosti a podobně. Obzvlášť otravní jsou poltergeisti, kteří si jako svou oběť vyhlédnou jednoho konkrétního člověka a toho následují, ať se hne kamkoliv – a to i když natrvalo opustí svůj domov. Neprojevují se slovy, jen hlasitým pobaveným smíchem kdykoli provedou nějakou neplechu, popřípadě kňučením, kvílením a jinými zvuky. Jako mnoho jiných spirit se bojí soli, ale tou se nedají zahnat nadobro; někteří načas omezí své řádění, jsou-li o to slušně požádáni, na jiné platí miska slazeného mléka nebo jiný drobný úplatek, téměř žádný poltergeist se ale dobrovolně nevzdá svého působiště.

Využití: Poltergeisti jsou nesnášení, obtížní tvorové, kterých se všichni snaží leda tak zbavit; občas ale utváří s osobami, na které jsou vázáni, křehké svazky – v takových případech se nechávají občas přesvědčit k provádění zlomyslností jiným lidem, nejčastěji nepřátelům „svých“ lidí.

Comments are closed.