Vlkodlak proměněný

Třída: savec

Vzhled: Vlkodlaci jsou zvláštní stvoření s dvojí podobou, která je umožněna symbiózou člověka či elfa a vzácného agresivního viru. Tento virus je přenášen tělními tekutinami včetně slin, kousnutí vlkodlaka má tudíž pokaždé nezvratné následky. Člověk či elf napadený virem žije beze změn dál, na jeho vzhledu ani chování se nákaza nijak neprojeví, až do noci před úplňkem, kdy virus v těle reaguje na měsíční světlo tak, že nutí nakaženého k proměně. Ta je vůlí neovlivnitelná a z člověka či elfa se stává vlku podobná mohutná bestie s řídkou srstí a některými jedinečnými znaky dotyčného jedince (zůstává zachována barva vlasů na pruhu srsti na krku a také barva očí). Této podoby nakažený nabývá noc před, při a po úplňku.

Potrava: V lidské či elfské podobě zůstává zachována původní strava, snad jen se zvýšenou chutí na maso; ve vlkodlačí podobě pak výhradně čerstvé syrové maso, ať už zvířecí, elfské nebo lidské.

Výskyt: Nejhojněji se vlkodlaci vyskytují ve středu a na jihu Ietherie, méně častěji na severu země; jejich výskyt byl zaznamenán i ve Finllicii a několik ojedinělých případů se objevilo i v Regasu, ale to byl možná spíše omyl. Na jihu od Ietherie nebyl výskyt vlkodlaků potvrzen, i když se předpokládá, že i tam bude několik vlkodlaků žít.

Chování:  Ve své proměněné podobě jsou vlkodlaci nezvykle agresivní, útočí prakticky na vše živé; někdy i na jedince vlastního druhu, ale v tomto případě jde spíš o boje o území či samice. Nedají se zkrotit silou ani magií, proti magii jsou dokonce zcela neteční, podobně jako medvědědi. Téměř necítí bolest a zabít je je neobyčejně obtížné; trvalá zranění jim působí jen zbraně ze stříbra, na všechna ostatní zranění působí jejich mimořádná regenerační schopnost. Povětšinou žijí vlkodlaci samotářsky, i když v nezalidněných oblastech prý existují malé smečky o několika jedincích. Pokud má vlkodlačí žena dítě, ať už s jiným vlkodlakem nebo ne, je toto dítě také nakaženo a jen málokdy se dožije dospělosti, většinou umírá krátce po porodu. Není jasné, kolika let se vlkodlaci dožívají; kvůli svému agresivnímu chování a nebezpečí šíření viru jsou totiž systematicky hubeni.
Využití: Vlkodlačí krev je nestabilní látka, s jejímž využitím v magii se dosud experimentuje; zuby a drápy jsou pak ceněny jako poměrně vzácná trofej.

Comments are closed.